Items where Subject is "400 LANGAUGE (BAHASA) > 490 Other Languages (Bahasa-bahasa Lain) > 492.7 Arabic/Bahasa Arab"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | J | R | U
Number of items at this level: 22.

A

Azzuhri, Muhandis (2015) Al'ab Al-Lugahwiyah Li Tarqiyati Husul Al-Mufradat Wa Al-Kalimat Wa Maharah Al-Muhadatsah Wa Maharah Al-Kitabah Li Al-Thalabah Al-Jami'ah Bi Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaika (Dirasah Wasfiyah Bil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Pekalongan Jawa Al-Wustha Indonesia).. In: APLIKASI METODE ACTIVE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB. CV Duta Media Utama, Pekalongan, pp. 191-211. ISBN 978-602-1195-25-3

Azzuhri, Muhandis (2020) Eufemisme Seks Dan Seksualitas Teks-Teks Hadis Dalam Kutub Al-Tis'ah (Kajian Semantik). Doctoral thesis, IAIN PEKALONGAN.

Azzuhri, Muhandis (2011) Konvensi Bahasa Dan Harmonisasi Sosial: Telaah Linguistik Dalam Percakapan Campur Bahasa Arab - Jawa Dan Kontribusinya Terhadap Harmonisasi Sosial Di Masyarakat “Kampung Arab” Klego - Pekalongan. Jurnal Penelitian, 8 (1). pp. 37-56. ISSN 2541-6944

Azzuhri, Muhandis (2009) Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Internet di Era Teknologi Informasi. INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 14 (3). pp. 1-13. ISSN 2598-3091

Azzuhri, Muhandis (2012) Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab Dalam Al-Qur’an: Analisis Sosiosemantik. Jurnal Penelitian, 9 (1). pp. 129-143. ISSN 2541-6944

Azzuhri, Muhandis (2015) Relasi Bahasa Arab Dengan Tingkat Sosial Masyarakat di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab (Kajian Sosiolinguistik) Semantik Bahasa Arab Dan Alqur'an. In: "Majmu'ah buhus al-lugah al-arabiyah asas al-tsaqafah al-insaniyah: al-multaqa al-'ilmi al-'alami al-tasi' li lugah al-arabiyah wal mu'tamar al-khamis li ittihad mudarrisi al-lugah al-arabiyah bi indonesia (27-29 Agustus 2015 M)". Ittihad mudarrisi al-lugah al-Arabiyah bi Indonesia (IMLA) dan Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Malang, pp. 1603-1611. ISBN 978-602-1190-50-0

Azzuhri, Muhandis and Hardini, Isriani and Misbakhudin, Misbakhudin (2012) Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran (Analisis Sosiosemantik). [UNSPECIFIED]

Azzuhri, Muhandis and Jaeni, Muhamad and Basyir, Musoffa (2014) Muhandis Azzuhri. In: Dalil Ulama Lugah Arabiyah Wa Al-Bahitsin Fi Ulumiha Fi Indonesia. Markaz malik Abdullah bin Abdul aziz adduwali li khadamat al-lugah al-Arabiyah, Riyadh, pp. 148-149. ISBN 978-603-90664-5-3

B

Basyir, Mushoffa (2009) Penggunaan Bahasa Arab Pada Nama Penduduk Kota Pekalongan Studi Perubahan Sistem Bahasa. Jurnal Penelitian, 6 (2). ISSN 2541-6944

Burhan, Ali (2017) فصاحة القرآن الثابتة والتطور اللغوي المتغير. LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature, 1 (1). pp. 90-108. ISSN 2580-1716

Burhan, Ali (2017) التعبير عن الحب مقارنة بين ما ورد في سورة يوسف وما ورد في البردة البوصيرية الشريفة. In: al-Mu'tamar al-Duwaliy bi Unwani "Ittijahat al-Lughah al-Arabiyyah fi al-'Ashri al-Raqmiy: Ta'limiyyan, 'Adabiyyan, Barmajiyyan", 10-08-2017, Yogyakarta. (Unpublished)

Burhan, Ali (2020) الشواذ النحوية والصرفية في حاشية الصبان على الأشموني (الدراسة لغوية معيارية). In: Proceeding of ICIS 3rd International Virtual Conference on Islamic Studies 2020: Enforcing Environmental Management to ensure Cultural and Spiritual Values for Socio-Ecoomic Benefit. Postgraduate Program IAIN Pekalongan, Indonesia, Pekalongan, pp. 1-15.

Burhan, Ali (2018) Kitaabu la tahzan fil mizaan. HIKMATUNA, 4 (1). pp. 137-148. ISSN 2503-3042

Burhan, Ali (2016) al Madrasah al Baṣriyah li al Naḥwi al ‘Araby. Alsinatuna, 2 (1). ISSN 2503-2690

Burhan, Ali and Hidayatullah, Agus (2020) The Critic of Literary Values of the Islamic Preach Method Compared Between the Idhah al-Nasyiin Ghalayaini’s Book and The “La Tahzan” Aid al-Qarni’s Book. Religia, 23 (1). pp. 81-99. ISSN 2527-5992

F

Fathuddin, Ahmad Ubaedi (2015) Tathwiiru Mawaad Ta'liim Al-Lughah Al'Arabiyah fil Ma'aahid As-Salafiyah Min Mandhuuri Mu'aayiri Muhtawa Manhaj Ta'liim Al-Lughah Al'Arabiyah lin Naathiqiina Bighairiha. Alsinatuna, 1 (1). pp. 30-43. ISSN 2503-2690

J

Jaeni, Muhamad (2018) A Comparative Study of Ngapsahi Analysis and Tagmemic Analysis on Arabic Texts in Kitab Kuning. ALSINATUNA, 4 (1). pp. 19-32. ISSN 2503-2690

Jaeni, Muhamad (2016) Ilm Al Dalalah Wa Dauruhu Fi Fahm Al Nushush Al Arabiyyah. Alsinatuna: Journal of Arabic Linguistics and Education, 1 (2). pp. 204-215. ISSN 2503-2690

Jaeni, Muhamad (2017) Seni Budaya Rifa’iyah: Dari Syi’ar Agama hingga Simbol Perlawanan (Menggali Nilai-nilai Seni Budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa’iyah). Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 10 (1). pp. 1-26. ISSN 549-1628

R

Rohayana, Ade Dedi (2017) Dauru Kafa'ati Thullab Kuliyyah Al-Syari'ah Jami'ah Pekalongan Al- 'Islamiyyah Al-Hukumiyah 'Ala Al-Lughah Al-'Arabiyyah Fi Ta'liimi Ushul Fiqh. Alsinatuna: Journal of Arabic Linguistics and Education, 3 (1). pp. 72-83. ISSN 2503-2690

Rohayana, Ade Dedi (2016) Tarikh dukhul al lughah al arabiyyah wa intisyaruha fi indunisia. Alsinatuna, 1 (2). pp. 109-121. ISSN 2503-2690

U

Ula, Miftahul and Azzuhri, Muhandis and Fathuddin, Ahmad Ubaedi and Marlina, Marlina (2009) Implikasi Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap Kemampuan Mahasiswa STAIN Pekalongan Dalam Membaca Literatur Bahasa Arab. Jurnal Penelitian, 6 (2). ISSN 2541-6944

This list was generated on Tue Sep 27 02:27:22 2022 UTC.